Hakkımızda

TKV
İnanır

TKV, özgürlük, dayanışma ve barış değerlerine inanır ve demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adil kalkınmayı bireylerin ve toplumların yaşamlarında olumlu ve sürdürülebilir değişime ulaşmanın bir yolu olarak görür. TKV, yerel ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde, gerek özgürlükler, insan hakları ve insan onurunun korunmasını sağlayacak bu değerlere ulaşılmasını, gerekse silahlı çatışmaların sona erdirilmesi, sonuçlarının hafifletilmesi ve barış, istikrar ve uygun yaşam koşullarının sağlanmasını arzular.
 

Vizyon

TKV’nin vizyonu, olumlu kalkınma, demokrasi ve barış arzulayan toplumlara yöneliktir.

Misyon

Tavakkol Karman Vakfı; kalkınma programları ve eğitim, seferberlik ve savunuculuk, insani yardım ve destek programları sağlanması yoluyla kalkınma, uzlaştırma, demokratikleştirme ve iyi yönetişim sektörlerinde öncü olmak için çabalayan bir bağış fonudur. Vakıf, insanlığa hizmet üzere hükümetler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve bağışçı kesimler ile işbirliği içinde kendi toplumlarında öncü rol almak üzere kadınları güçlendirir.

Barışın İnşası ve Çatışma Çözüm Programı

Bu program, barışı geliştirme çabalarına katılım, yerel ve uluslararası çatışmaların çözümü, anlaşmazlıklar için barışçıl çözümler, diyalog ve müzakere yöntemlerinin teşvik edilmesi, aynı zamanda başkalarını kabullenme ve farklı topluluklar ve gruplar arasında bir arada yaşam kültürünün yaygınlaştırılması konularını içerir.

Kalkınma

Bu program, yoksullukla mücadeleye etkin katılım, sağlık hizmetleri sağlanması, bilgi toplumunun inşası, herkes için eğitime erişebilirlik, düşünce, kültür ve yaratıcılık özgürlüğüne destek, bilimsel araştırmalar, sanat dalları, çevre koruma ve çevre bilincinin geliştirilmesine destek alanlarını içerir.

Demokrasi ve İnsan Haklarına Teşvik

Bu program, özgürlük, şeffaflık ve hesap verebilirliği teşvik ederek demokratik değerleri yerleştirmek, insan haklarına saygı göstermek, insan onurunu korumak, baskı, sömürü ve yolsuzlukla mücadele amaçlı politika, prosedür, proje ve programları destekler.

Ailemize Katılın

Telif Hakkı ©️ TKF2024 . Tüm Hakları Saklıdır.

Search