Elimizde Bulunan Tüm İmkanları Yardım Etmek İçin Harekete Geçiriyoruz

Sağlık Programı

Sosyal haklardan mahrum olan ya da rahatsızlanması/yaralanması muhtemel olan insanların hastalık geçirme, doğum öncesi ve sonrası rahatsızlık oranlarını en aza indirme.

Sağlık önceliği verilen bölgelerde uzun yıllardır hedeflenen gelişme ve milli hedeflere ulaşabilmek için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortaklık kurup beraber çalışma

Uluslararası sözleşmelerde, anlaşmalarda geçen insanların sağlık haklarıyla ilgili hedeflerine ulaşabilmek için, sağlık politikasını geliştirebilmek, kaliteyi arttırabilmek, ana sağlık haklarına ve daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşabilmek

Sağlık hareketlerini desteklemede TKF’in hedefledikleri;

 

 • Minimum seviyede sağlık birimleri ve gezici sağlık ekipleri kurup ihtiyaç sahibi ve sosyal haklardan mahrum kişilere kolaylıkla hizmet verebilmek. Bunun gibi hizmetler etkili, kaliteli ve sağlam olması gerektiği gibi elverişli yönerge kurallarına ve prensiplere de dayalı olmalıdır.
 • Gerekli olan tüm sağlık ekipmanlarına sahip olmalıdır.
 • Sağlık hakkında eğitimlerle toplumda farkındalık yaratabilmelidirler.
 • Sağlık personellerini eğitebilmelilier.
 • Sağlık araştırmaları yapabilmeliler.
 • İhtiyaç sahibi insanlara da sağlık hizmeti verebilmeliler.
 • Tkf genel sağlık önlemleri konusuyla da ilgilenir
 • Gıda yardımları, gıda paketleri ulaştırma ve yiyecek güvenliği
 • Elverişli temiz içme suyu tedarik etme
 • Acil durumlarda hijyenin önemi programı
 • Çevre temizliği aktiviteleri ve temiz su tedariği ve hastalıklarla mücadele
 • İhtiyaç sahipleri için geçici sığınma evleri, barınaklar kurma
 • Çocuklarda beslenme yetersizliğinin getirdiği rahatsızlıkların tedavisi
 • Sağlık konusunda farkındalık yaratma ve toplum potansiyelini kullanma amacıyla yukarıdaki maddeleri içeren duyurular tasarlama ve bunları yerine getirme

Tkf tarafından sağlanan sağlık yardımı

Bu yardım paketi; ihtiyaç sahibi olup tedavi için masrafları karşılayamayan kişilerin kritik sağlık sorunları yaşadıklarında onlara uzanan bir yardım elidir. Tedavi masraflarını ve gerektiğinde yolculuk biletlerini içerir.

 

Bu Yardım Paketinin şartları

Başvuran kişilerin maddi yönden ihtiyaç sahibi olması gerekir

Ülkesinde hastalığın tedavisi için hastanelerde kapasite eksikliği olması gerekir

Kişinin günlük işlerini bile yerine getirememesi, rahatsızlığın ileri seviyede olup acil müdahale gerekmesi. (Kronik hastalıklar hastanın sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atmadığı, acil müdahale gerektirmediği taktirde bu pakete dahil değildir.)

Sağlık Paketi uygulaması işleyişi

İnternet sayfamızdan indirebileceğiniz formu doldurun, hastaneden aldığınız sağlık raporları ve hastalığınıza dair belgeleri ekleyin, ilgili doktorun veya hastanenin numarasını da raporlara ekleyin

Gönderilen formlar Tkf’in Sağlık paketi uygulması yetkililerine ulaşır.

(Tedaviden sonra hastanın bir akrabası hastaya refakat etmelidir.)