Elimizde Bulunan Tüm İmkanları Yardım Etmek İçin Harekete Geçiriyoruz

Barışı İnşa Etme ve Çatışmları Çözümleme Programı

Tkf’in bu programla hedeflediği

- Anlaşmazlıklara uğrayan, toplumsal uyuşmazlıktan mustarip olan toplumlara barışı götürme ve birçok kültürün bir arada yaşamasını sağlama

- Eğitimde ve medyada özgürlüğün devamlılığını ve bunun için direnmeyi, modern bilgi teknolojilerini ve sosyal medyayı kullanmayı kapsar.

-Dünyadaki tüm insanların arasında diyalog ve kültürel alışverişin uluslararası bir girişim olarak benimseme ve bunu bir kültür hizmeti olarak barış için yapma

Demokrasinin Yükselişi Ve İnsan Hakları Programı

Demokrasi; İnsanlığın şimdiye kadar geliştirdiği en ileri ve sosyal sistemdir. Demokrasi; totaliterliği, despotluğu ve bozuk sistemi ortadan kaldırır, bireyler arası eşitliği sağlar, genel özgürlüğü ve insan haklarını korur.

Demokrasinin, devlet yönetimini, insanlığın gelişimini ve özgürlüğünü sağlayacak aktif insanlığın oluşmasını sağlamak gibi bazı prensipleri vardır. Bunlardan bazıları;

Toplumda farkındalığı demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları konseptiyle yaratmak.

Kadınlara ve gençlere siyasi konuda özgürlük vermek ve karar sürecine katılımlarını sağlamak.