Biz Özgürlüğe, Birlik ve Beraberliğe ve Barışa İnanıyoruz


Tavakkol Karman Vakfı (TKF - Tawakkaol Karman Foundation) kâr amacı gütmeyen, gelişim üzerine tüm alanlarda çalışan, fikirleri, politikaları, aktiviteleri ve projeleri destekleyen, insanlara demokrasi ve gelişim alanlarında yol gösteren bir vakıftır. Aynı zamanda Tkif; barış saçan, insanlığın manevi değerleri üzerine ve şiddete, yoksulluğa, cehalete, ırkçılığın her türlüsüne karşı çalışan bir vakıftır.

TKF özgürlüğe, birlik ve beraberliğe, barışa inanır. Ayrıca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kalkınmayı insanların hayatına kazandırılan pozitif ve güçlendirilebilir bir değişim olarak kabul eder. TKF; özgürlüğü, insan haklarını ve insani değerleri topluma kazandırmayı, askeri çatışmaları ve etkilerini hafifletmeyi, barışın inşa edilip sürekliliğini sağlayıp temiz bir hayatı topluma kazandırmayı kendilerine ilke edinmiş yerli ve yabancı ortaklara sahiptir.

 

Vizyonumuz :

İnsani Değerlerin Korunduğu, Refah ve Ahengin Hakim Olduğu Huzurlu Bir Dünya.

 

Misyonumuz :

TKF; gelişimi ve barışı inşa etmekte öncülük eden kuruluşlardan biri olmak için, demokrasiyi ve insan hakları konseptini oluşturmak için toplum değerlerini korumakta diğer ülkelerle ve toplumlarla dayanışma içerisinde her nerede ve nasıl olunursa olunsun insani değerlere hizmet etmektir.

 

Çalışma Sahamız

Barışı İnşa Etme

 

Bu program barışı inşa etmeye katılımı, ülke içinde ve dışındaki çatışmalara karşı barışcıl çözümleri desteklemeyi, tarafları anlaşmaya-diyaloğa ikna etmeyi, barışı yaymaya arabuluculuk etmeyi, diğer kültürlerin varlığını kabul etmeyi ve farklı insan grupları ile birlikte yaşamayı öğretmeyi içerir.

 

 

Gelişim

 

Bu program yoksullukla mücadeleyi, sağlık yardımlarını, bilinçli bir toplum yetiştirmeyi ve tüm bunlar için uygun bir eğitimi içerir. Ayrıca bu program; düşünce özgürlüğünü, kültürü, yaratıcılığı, bilimsel araştırmaları, sanatı, çevreyi korumayı ve çevresel farkındalığı da bünyesinde barındırır.

 

 

Demokrasiyi destekleme

 

Bu program politikaları, prosedürleri, projeleri ve demokrasi konseptini oluşturan, insan haklarına ve insani değerlere saygı gösteren, baskı altında olmaya karşı duran, özgürlüğü, şeffaflığı ve sorumluluğu içeren programları ele alır.

 

 

Prensiplerimiz

Birlik Beraberlik

Bu prensibimizle hiçbir ayrım gözetmeksizin toplum içerisindeki savunmasız ve mahrum kalmış gruplar için çalışmayı benimsiyoruz.

 

Şeffaflık

Biz tüm aktivitlerimize, programlarımıza ve işlerimize ana kaynak olarak gösterdiğimiz şeffaflık prensibine güveniyoruz ve şeffaflığı, berraklığı kaybettiğimiz taktirde hedefe doğru ilerleyen tüm gayelerimizin hızla çökeceğini biliyoruz.

 

 

Gönüllülük

Biz genel anlamda iyiliğe hizmet eden insan gücüne en büyük teşvikin gönüllülük olduğuna inanıyoruz.

 

Vaat

Bizim vaadimiz her daim kanunlar, anlaşmalar ve vakfımızın güzel görünümünü şekillendirecek uluslararası kriterler ve hayırseverlik şemsiyesi altında olmaktır.

 

İnsanlık

Bize göre insanlık; hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara verilen büyük ve yüce bir değerdir.